standard

Tænk på jeres aftryk på klimaet

Den bæredytige livsstil


At kloden ikke er i den bedste forfatning, det er tydeligt for enhver, og det kalder på, at vi kollektivt bevæger os ind på et andet spor, der er mere bæredygtigt og opbyggeligt. Grønne tiltag er helt afgørende i denne sammenhæng, ligesom vi som forbrugere skal blive mere bevidste omkring hvor vi indretter vores tilværelse. Den grønne omstilling er allerede i gang, og her i Danmark ligger vi langt fremme på dette område. Vi har som land en grøn profil, hvilket vi kan være stolte af, og det er en position, som vi skal fastholde og udvikle på. Som borgere er vi også gode til at tage de grønne tiltag til os, vi er i det hele taget et folkefærd, der er lydhøre overfor de ting, som vi præsenteres for at vores regering, og vi implementerer det hurtigt i vores dagligdag. Som foregangsland ude i verden høster vi også stor anerkendelse for dette.