standard

Vi bygger broer

Det er svært at sætte ord på, hvorfor vand virker så tiltrækkende på os alle sammen. I Danmark har man en lang tradition for at sejle og dyrke vandsport. Det hænger nok sammen med den kendsgerning, at Danmark har en meget stor kystlinje i forhold til landets størrelse. Vi har ligesom andre lande bygget broer, der forbinder vores øer sammen.

Broer som fx Storebæltsbroen og Øresundsbroen er to gode eksempler på, hvordan man i Danmark har gjort sig store anstrengelser for at forkorte de afstande, der er mellem Jylland, Fyn, Sjælland og Sverige. Men vi bruger vores kyster på andre måder. Der er nogle, der af og til finder på innovative måder at bruge kystnære områder, som det er illustrerer i nedenstående billede.

Vi har som land brugt mange ressourcer på at forbinde landet og gør det til et mere hyggeligt sted. Vores broer er nok et godt eksempel på, hvad vi har formået at udrette.